FAALİYET ALANLARIMIZ

 • B1/B2 TİCARİ VE TURİSTİK VİZESİ
 • E1/E2 TÜCCAR / YATIRIMCI VİZESİ
 • B2 TEDAVİ AMAÇLI ZİYARETÇİ VİZESİ
 • F1/F2 ÖĞRENCİ VİZESİ
 • J1/J2 DEĞİŞİM PROGRAMI VİZESİ
 • M1/M2 MESLEKİ EĞİTİM VİZESİ
 • H1-B ÇALIŞMA VE İŞÇİ VİZESİ
 • L SİRKET İÇİ TRANSFER VİZESİ
 • O OLAĞANÜSTÜ YETENEĞE SAHİP KİŞİLER
 • P SPORCULAR, GÖSTERİ GRUPLARI VE SANATÇI GRUPLARI VİZESİ

 

 • AİLE KAYNAKLI VİZE IŞLEMLERİ
 • İŞ KAYNAKLI VİZE IŞLEMLERİ
 • GREEN CARD LOTTERY/ YEŞİL KART CEKİLİŞİ
 • NİŞANLI (K) VİZESİ

 

GÖÇMENLİK VE VİZE İŞLEMLERİ

 

Göçmen Olan Vize İşlemleri

 

ABD’nin Illinois Eyaletine bağlı Chicago merkezli olarak faaliyet gösteren Serbest Hukuk Bürosu, A.B.D’nin tüm eyaletlerinde her türlü göçmenlik ve vize işlemleri için müvekkil odaklı olarak, tüm yasal sorunlara etkin ve kalıcı hukuki çözümler üretmektedir. New York Eyalet Barosuna kayıtlı Avukat Metin Serbest, deneyimli ekibiyle birlikte bugüne kadar pek çok müvekkile göçmenlik ve vize işlemleri ile ilgili olarak hizmet sunmuştur.

 

Aile Dayanaklı Vizeler

Amerikan vatandaşlarının veya Green Card sahibi olanların belirli koşulları sağlayan yakın akrabalarının veya aile bireylerinin Green Card başvurusunda bulunabilmeleri mümkündür.

Amerikan vatandaşlarının eşleri, henüz evlenmemiş 21 yaş altı çocukları, kardeşleri, anne ve babaları bu haktan faydalanabilmektedirler.

Green Kart sahiplerinin eşleri ve henüz evlenmemiş olan çocuklarınında Green Card için başvuruda bulanabilmeleri hukuken mümkündür.

 

İşveren Dayanaklı Vizeler

ABD’ de daimi olarak çalışmak için bir iş teklifi almış olmanız durumunda belirli koşullar altında  Green Card başvurusunda bulunmanız mümkündür.

A.B.D’de yatırım yapmak isteyen yatırımcılara her mali takvim yılı için yaklaşık olarak 10.000 vizelik bir kota ayrılmaktadır. Yatırımcı Vizesi vasıtasıyla Green Card başvurusu yapma koşulları için sayfamızın ilgili kısmından daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

Green Card Lottery/Çekilişi

A.B.D’de Green Card alabilmenin yasal yöntemlerinden bir tanesi de  U.S. Deparment of State  tarafindan her yıl Mayıs ayı başında  düzenlenen çekilişe (Green Card Lottery)  katılmaktır. Büromuz tarafindan Green Card çekilişi sonrası kazanan talihlilere yonelik olarak her türlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Green Card (Yeşil Kart) ile ilgili işlemler:

Green Card (Yeşil Kart), kart sahibine Amerika Birlesik Devletlerinde daimi olarak yaşama ve çalışma izni vermektedir. Bu iznin verimesine dair kartin  (United States Permanent Resident Card) yeşil kart olarak bilinmesinin nedeni kart renginin 1946-1964 yılları arasında ve yine 2010 yılı Mayıs ayından itibaren yeşil olmasından kaynaklanmaktadır.

A.B.D.’de göçmenlik işlemleri, Amerika Birlesik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından yürütülmektedir.

 

 A.B.D’de Green Card sahibi olabilmek için:

1- Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasasında (Immigration and Nationality Act) hüküm altına alınan kategorilerden birisi kapsamında göçmen olabilmek için gerekli şartları taşımak,

2- Usulüne uygun olarak doldurulmuş dilekçe ile başvuruda bulunmak,

3- Başvuru sahibinin A.B.D’ye kabul edilmesinde herhangi hukuki ve fiili bir engelin bulunmaması gibi koşullar aranmaktadır.

Hukuk ofisimiz tarafindan, USCIS nezdinde gerekli yasal formların doldurulması, hukuki süreçlerin titizlikle takibi ve nihayetinde hak sahibi tarafindan Green Card’ın alınmasına kadar geçen tüm hukuki süreç ile ilgili olarak profesyonel hizmet alabilirsiniz

 

Nişanlı (K) Vizeleri

Bir Amerikan vatandaşı ile nişanlı olanların Amerika'ya göçmen olmayan kategoride nişanlı vizesiyle (K-1 visa) gidip göçmenlik işlemlerini tamamlanması için Amerika'da bekleyebilmeleri mümkündür.İlgilinin daha önceki  evliliklerinden olan 21 yaş altı bekar çocukları  (K-2 visa) ile beraber Amerika'ya göç etme hakkına sahiptirler.

 

 

 

 

Göçmen Olmayan Vize İşlemleri

 

B1/B2 Ticari veTuristik Vizesi

Ziyaretçi Vizesi, mesleki toplantılar veya konferanslar gibi ticari amaçlar (B1) ya da tatil veya aile ziyareti gibi turistik amaçlar (B2) ya da bunların her ikisini de kapsayan nedenlerle (B1/B2) Amerika Birleşik Devletleri’ne en fazla 6 ay süreyle gitmek isteyen kişiler icin öngörülen bir vize türüdür.

 

E1/E2 Tüccar/Yatırımcı Vizesi

Göçmen olmayan Tüccar (E1) veya Yatırımcı (E2) vizesi, Amerika Birleşik Devletleri ile ticari antlaşmaya dahil olan  ülkeler arasında hizmet veya teknoloji ticareti dahil çeşitli ticari faaliyetleri yürütmek veya başvurucunun yatırım yaptığı bir şirketin faaliyetlerini geliştirmek, yönetmek üzere gelen veya önemli bir miktarda sermaye yatırımı yapacak olan başvuru sahipleri icin sağlanmakta olan bir vize türüdür.

 

Tedavi Amaçlı Ziyaretçi Vizesi

Tıbbi tedavi amacıyla  geçici olarak A.B.D’de bulunmak  isteyen kişiler, göçmen olmayan bir vize türü olan Tedavi Amaclı  Ziyaretçi Vizesini kullanarak en fazla altı ay boyunca seyahat edebilmektedirler.

 

 

F1/F2 Öğrenci Vizesi

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan üniversite, akademik enstitüler, dil okulları  ve diğer egitim kurumlarında eğitim görmek isteyen bireylerin F1 vizesi almaları gerekmektedir. Yabancı öğrenciler  ilköğretim okullarında (8. sınıfa kadar 5-14 yaş aralığı) veya yabancı dil eğitimi gibi devlet destekli yetişkin eğitim programlarında öğrenim görmek amacıyla F1 vizesi alamazlar. Devletin ortaöğretim okullarında (9-12. sınıflar, 14-18 yaş aralığı) eğitim görenlere en fazla 12 ay süreli vize verilebilmektedir. Başvuru sahipleri vize işlemlerini başlatmak için bu eğitimin tüm masraflarını ödediklerini ve devlet desteği olmadan eğitim göreceklerini kanıtlamak zorundadırlar. Belirtilen şart ve kurallar özel ilköğretim ve ortaöğretim okulları için geçerli değildir. Özel okullar I-20 formunu düzenledikleri takdirde başvuru sahipleri F1 vizeye müracaat edebilmektedirler.

 

J1/J2 Değişim Programı Vizesi

Ziyaretçi Değişim Programı, Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayanlar ile farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerin birbirleriyle sosyal etkileşim içerisinde bulunmalarını,kültürlerini yakından tanımalarını ve tanıtmalarını teşvik etmek amacını taşımaktadır.

J1 vize kategorisi Amerika Birleşik Devletleri’nde değişim programlarına katılmaya uygun görülmüş başvurucular  için hazırlanan bir vize türüdür. Başvuru sahiplerinin öncelikle Ziyaretçi Değişim Program kategorilerden biri için başvuru yapması, gerekli şartları taşıyor olması ve belirli organizasyon sponsorları tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

 

M1/M2 Mesleki Eğitim Vizesi

Mesleki eğitim veren ve kanunen tanınmış bir kurumda özel bir meslek eğitimi almak isteyen bireylerin M-1 türü vizeye başvurmaları gerekmektedir. Vize işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için başvurunun makul ve erken bir tarihte gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

H1/B Çalışma ve Işçi Vizesi

H1/B vizesine başvuracaklar ilgili alanda yüksek öğrenim derecesi alarak kazandıkları uzmanlıklarını teorik ve pratik olarak uygulayabilme imkanına sahiptirler. H1-B vizesine başvuranlar çalışma onaylarının başlangıç tarihinden itibaren en fazla 90 gün öncesinde vize başvurusunda bulunmalıdırlar. Aynı işveren ile çalışmaya devam etmek üzere vizelerini yenileyen kişiler hariç olmak üzere  H1-B vizesi alanlar, çalışma onaylarının başlangıç tarihinden en fazla 10 gün önce A.B.D.’ye girmek üzere vizelerini kullanabilmektedirler.

 

 Şirket İçi Transfer Vizesi

Şirket içi transfer vizesi, son üç yıl içerisinde , A.B.D. dışında bir yıl boyunca sürekli çalışmış ve aynı işverenin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki şubesi, ana şirketi, ortaklığı veya iştiraki tarafından yönetici, idareci olarak veya özel bilgi kapasitesinde işe alınacak başvuruculara yoneliktir.  L Vizesi A.B.D.’de bulunan bir işvereninin ortak yabancı ofislerinden birinde çalışan bir idareci veya müdürü Amerika Birleşik Devleri’ndeki ofisine transfer edebilmesine olanak sağlamaktadir.  Bu vize aynı zamanda henüz A.B.D.’de ofisi olmayan yabancı şirketlerin ofis kurma amacı ile Amerika Birleşik Devletleri’ne idareci veya yönetici göndermesi amaciylada kullanilabilmektedir.

 

Olağanüstü Yeteneğe Sahip Kişiler (O-1)

En genel hatlari ile O Vizesi bilim, sanat, eğitim, ticaret veya sporda olağanüstü yeteneğe sahip olan veya sinema ya da televizyon sektöründe olağanüstü başarılar elde etmiş ve bu başarılarıyla ulusal ve uluslararası alanda tanınan kişilere uygun vize türüdür.

 

 

Sporcular, Gösteri Grupları ve Sanatçılar (P)

Bu vizeden faydalanmak isteyen ilgililerin, Amerika Birleşik Devletleri’ne özgün veya geleneksel bir etnik, folk, kültür, müzik, tiyatro ya da sanat performansını veya sunumunu geliştirmek, yorumlamak, temsil etmek, rehberlik etmek veya öğretmek amacıyla ziyarette bulunma niyetinde olmalari gerekmektedir. Profesyonel sanatçılar ayrıca belirli şartlara bağlı olarak B-1 vizesine uygun olabilirler.

 

 

İltica veya Siyasi Sığınma Yoluyla Green Card Basvurusu Yapılması

A.B.D. ye mülteci olarak kabul edilenler veya siyasi sığınma talebi kabul edilenler ile aile bireylerinin, ülkeye giriş veya siyasi sığınma taleplerinin kabul tarihlerinden itibaren bir yıl geçtikten sonra Green Card başvurusunda bulunabilmeleri mümkündür. Amerikan vatandaşlarının nişanlıları ve çocukları için K-1 K-2 statülerinde olmak üzere Green Card başvurusunda bulunmak mümkündür. Hukuk Ofisimiz belirtilen tüm bu Green Card kategorileri için başta USCIS olmak üzere Amerikan makamları nezdinde her türlü hukuki işlemlerin yapılması konusunda hizmet vermektedir.

 

 

 

English

Serbest Hukuk Bürosu 2012

Metin SerbestReviewsout of 16 reviews

Designed by Deniz BOZDAS - All Rights Reserved - 2017

7.0Metin Serbest
Avvo - Rate your Lawyer. Get Free Legal Advice.
Metin SerbestReviewsout of 16 reviews
7.0Metin Serbest

Serbest Hukuk Bürosu 2012

Designed by Deniz BOZDAS - All Rights Reserved - 2017