FAALİYET ALANLARIMIZ

İNSAN HAKLARI HUKUKU

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru

İnsan Haklarının korunması ile ilgili yasal hizmetler hukuk büromuzun temel faaliyet alanlarından birisini oluşturmaktadır.  Büromuz tarafindan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi eski raportör hakimi Seyit A. Sahin’in denetimi altinda, her türlü hukuki hizmet verilmektedir.

 

Yabancılara Karsı İşlenen Haksız Filler Nedeniyle (The Alien Torts Claim Act) A.B.D. Federal Mahkemelerine Başvuru

Amerika Birleşik Devletlerinde yürürlükte bulunan The Alien Torts Claim Act çerçevesinde hukuk büromuz tarafından Amerikan Federal Mahkemeleri nezdinde, Amerika Birleşik Devletleri dışında gerçekleşen insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak belirli hukuki şartların varlığı altında dava açılması ile ilgili olarak her türlü hukuki hizmet verilmektedir.

 

 

English

Serbest Hukuk Bürosu 2012

Metin SerbestReviewsout of 16 reviews

Designed by Deniz BOZDAS - All Rights Reserved - 2017

7.0Metin Serbest
Avvo - Rate your Lawyer. Get Free Legal Advice.
Metin SerbestReviewsout of 16 reviews
7.0Metin Serbest

Serbest Hukuk Bürosu 2012

Designed by Deniz BOZDAS - All Rights Reserved - 2017