YATIRIM DANIŞMANLIĞI

 

Amerika'da Şirket Kurma

Amerika Birleşik Devletleri, 2006 yılından beri Dünya’da en fazla yabancı yatırımcıyı cezbeden ülke konumundadır. A.B.D. Dünyanın en büyük tüketici pazarına sahip ülkedir. Yüksek yetenekli iyi yetişmiş insan gücü, sağlam hukuki altyapısı ve her alanda büyüyen ekonomisi ile A.B.D Dünyanın her bölgesinden yatırımcılar için cazip firsatlar sunmaya devam etmektedir. 2012 yılı itibariyla A.B.D.’ye yapılan toplam yabancı yatırım miktarı 1.5 trilyon USD seviyesindedir. A.B.D.’ nin bu denli cazip bir yatırım cenneti olmasındaki temel etkenler, serbest bir yatırım rejimine sahip olması, büyük ve çesitli tüketici sınıflarına sahip bir pazarın mevcudiyeti, nitelikli ve iyi yetişmiş işgücü, Dünyanın araştırma ve geliştirme bütçesi en yüksek üniversitelerine sahip olması, öngörülebilir ve istikrarlı yasal altyapısının varlığı, fikri ve Sinai mülkiyet haklarının etkili bir biçimde korunması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır.

 

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği Ofisinin (Office of the United States Trade Representative) resmi rakamlarına göre Türkiye 2013 yılı itibarıyla, A.B.D’ye ihracaat yapan ülkeler arasında 41. sırada bulunmaktadır. Türkiye’den A.B.D’ye yapılan ihracaat miktarı 2013 yılı rakamlarına göre 6.7 milyar USD seviyesindedir. Turkiyeden yapılan dolaylı yatırım miktarı ise aynı dönem içerisinde 655 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

 

Hukuk Büromuz tarafından öncelikle olarak Türk şirketlerine ve yatırımcılarına yönelik olarak :

 

  1. Amerika Birlesik Devletlerinde şirketin faaliyet alanına ve vergi yasalarına göre en uygun şirket türünün seçilerek (LL.C, LL.P, Corporation. vb.) tescili;
  2. Şirketlerin her türlü pazara giriş ve işe başlama stratejilerine yönelik olarak pazar giriş desteği amacıyla yatırım danışmanlığı ve ilgili projelerin hazırlanması;
  3. Şirketlerin her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının Federal düzeyde korunmasına yönelik tescil işlemleri;
  4. Gıda sektöründe faaliyet gosteren yatırımcılara yönelik olarak US. Food and Drug Administration (FDA) nezdinde her türlü başvuru, tescil ve izin belgelerinin alınması;
  5. Şirketlerin ihtiyaçlarına göre menkul ve gayrımenkul alımı, kiralanması ile ilgili işlemler:
  6. Şirketlerin insan kaynakları ihtiyaçlarına göre, iş hukuku kuralları çerçevesinde iş akitlerinin ve Amerikan yasalarına göre gerekli izin ve belgelerin hazırlanması ve diğer tüm hukuki konularda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 

E1/E2 - Tüccar/Yatırımcı Vizesi

Göçmen olmayan Tüccar (E1) veya Yatırımcı (E2) vizesi, Amerika Birleşik Devletleri ile ticari antlaşmaya dahil ülkeler arasında hizmet veya teknoloji ticareti dahil çeşitli ticari faaliyetleriı yürütmek veya başvuru sahibinin yatırım yaptığı bir şirketin faaliyetlerini geliştirmek, yönetmek üzere gelen veya önemli bir miktarda sermaye yatırımı yapacak olan başvurucular icin sağlanmaktadır.

 

L - Şirket İçi Transfer Vizeleri

Şirket içi transfer vizesi, son üç yıl içerisinde  yurtdışında bir yıl boyunca sürekli çalışmış ve Amerika Birleşik Devleri’ndeki aynı işverenin şubesi, ortaklığı veya iştiraki tarafından yönetici, idareci olarak veya özel bilgi kapasitesinde ofislerinden birinden Amerika Birleşik Devleri’ndeki ofisine transfer edebilmesine imkan sağlamaktadır. Başvurucu Amerika Birleşik Devletleri’nde göçmen olmayan bir kişi olarak geçici olarak çalışmak arzusunda ise göçmenlik yasalarina gore  başvuru sahibi başvuranın yapacağı iş türüne dayanarak, belirli bir vizeye ihtiyaç duyar. Geçici işçi kategorilerinin çoğu, başvuru sahibinin bir vizeye başvurabilmesinden önce ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından onaylanması gereken I-129 dilekçesinin başvuru sahibinin gelecekteki işvereni veya temsilcisi tarafından sağlanması gerektirmektedir.

 

EB5 Yatırımcı Vizesi

A.B.D ‘de yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar EB-5 yatırımcı programı vasıtasıyla oturum izni ve Green Card alma imkanına sahiptirler. EB-5 başvurusu için ilgilinin kendisine ait bir iş yeri açması ve A.B.D’de sürekli olarak ikamet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Eğer Amerikan vatandaşı olarak Amerikan pasaportuna sahip olmak istenirse bu takdirde 5 yıllık bir sürenin en az yarısının Amerikada geçirilmiş olması gerekmektedir..EB-5 yatırimcı vizesine başvurulabilmesi icin gelişmekte olan bölgelerde 500,000 USD veya gelişmiş bölgelerde  1,000,000 USD yatırımda bulunmak gerekmektedir.

EB-5 vizesi başvurularında gelişmekte olan bölgeler açısından Bölgesel Merkezler nezdinde yürütülmesi gereken bir takım işlemler mevcuttur. Regional Centers olarak adlandırılan bu merkezler halihazırda Alabama, California, Columbia, Florida, Hawaii, Iowa, Kansas, Louisiana, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Texas, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin olmak üzere 20 eyalette bulunmaktadır. A.B.D’ de en az 500,000 USD lik yatırımda bulunmak isteyen yatırımcıların, projeleri kapsamında en az 10 kisiye iş olanağı sağlamaları yasal bir zorunluluktur. EB-5 vizesi alınmasını müteakip Green Card başvurusunda bulunan ilgililerin yaklasik olarak 5 yıllık bir sure zarfinda A.B.D. vatandaşlığı alma imkanları bulunmaktadır.

 

Yurt Dışına Yapılan Yatırımların Teşviki

Türkiye Cumhuriyet'i ve Amerika Birleşik Devlerleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşma hükümleri çerçevesinde Amerika Birlesşik Devletleri'ne yatırım yapmayı planlayan Türkiye'li girişimciler iöin uygun bir hukuki alt yapı mevcuttur. Ayrıca T.C. Ekonoomi Bakanlığı tarafından çeşitli sektörlere yönelik olarak şirketlere teşvik desteği sağlanmaktadır. Hukuk Büromuz Türkiye'deki çözüm ortakları aracılığıyla bu alanda da müvekkillerine hizmet vermektedir.  Ayrıntılı  Bilgi için bağlantıyı tıklayınız.

English

Serbest Hukuk Bürosu 2012

Metin SerbestReviewsout of 16 reviews

Designed by Deniz BOZDAS - All Rights Reserved - 2017

7.0Metin Serbest
Avvo - Rate your Lawyer. Get Free Legal Advice.
Metin SerbestReviewsout of 16 reviews
7.0Metin Serbest

Serbest Hukuk Bürosu 2012

Designed by Deniz BOZDAS - All Rights Reserved - 2017